Licencje

Możesz rozpocząć korzystanie z UDS Game w swojej firmie za darmo, płacąc tylko miesięczną opłątę abonentową w wysokości 100$ za 1 miesiąc.A po opłacie jednorazowej 900$, można obniżyć miesięczną opłatę abonamentową do 20$ miesięcznie!

FREE

ABONAMENT 100$ MIESIĘCZNIE

JEDNORAZOWO 900$

ABONAMENT
20$ MIESIĘCZNIE